ORA


ORA วิสัยทัศยนตกรรมใหม่ล่าสุด คือ การเป็นผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ORA ก่อตั้งมาจากฐานระบบ ME แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นฐานระบบที่เป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร 100% แห่งแรกในประเทศจีน เป็นอีกขั้นของการยกระดับจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดทั่วไป

ORA Good Cat